Erhverv

Vagtordninger for erhverv

Albertslund Vagt tilbyder en række services til butikker og erhverv. Læs mere om de mange muligheder herunder - og husk, at vi altid skræddersyer løsningen, der passer til dig. Kontakt os venligst for mere information om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed.

Butikskontrol

Begrebet butikskontrol bruges som en overskrift for en række højt specialiserede indsatser overfor svindbekæmpelse udført af vores butiksdetektiver. Indsatserne rummer et stort potentiale for besparelser og et særligt tilrettelagt forløb kan hurtigt vise sig at have tilstrækkelig merværdi for vores kunder – dels selve indsatsen, men i ligeså høj grad den indsigt og viden som vi genererer for kunden. Opfindsomheden er stor og især detailbranchen oplever hele tiden nye former for tyverier og forsøg herpå. Tyverierne begås af såvel tyvebander, kunder, som af interne medarbejdere. Når butikskontrollen kombineres med vores udgangskontrol så bliver der effektivt sat spot på svindkilder og der gøres en aktiv og målrettet indsats for at minimere disse.

Centervagt

En vagt fra Albertslund Vagt kan være med til at holde orden i centeret. Vagten passer på butikker og kunder i centeret og holder øje med, at folk ikke laver ballade eller opholder sig unødigt i centeret. Vagten kan samtidig blive brugt til at hjælpe med tilbageholde af en butikstyv, hvis en butik skulle få brug for hjælp. Vagten kan også tilkalde politiet, samt hjælpe butikken med at udfylde anmeldesrapporter, så det hele ligger klar til politiet kommer.

Områdevagt

En områdevagt giver den fornødne tryghed og sikkerhed i store og små områder. En patruljevogn med en vægter som kontrollerer området i et aftalt tidsrum. Hvis flere virksomheder tilmelder sig vagtordningen med en områdevagt, giver det en ekstra stor sikkerhed. Således vil der være en vagt tilstede i længere tid ad gangen og skabe en endnu større præventiv effekt. Erfaringer fra ‘Erhvervslivet viser at en vagtordning, hvor hver virksomhed har det samme vagt firma, der runderer og kontrollerer området, holder antallet af indbrud nede og har en stor præventiv effekt.

Byggepladser

På en byggeplads er det nødvendigt med en høj grad af sikkerhed for både ansatte og andre, der færdes på området. En vagt fra Albertslund Vagt kan på en byggeplads sikre:

- At byggepladsen er skærmet godt af med intakt hegn og andre sikkerhedsforanstaltninger.
- At al transport kontrolleres, når fx fragtmænd skal have varer ind- og ud af området.
- At der sker en korrekt varemodtagelse i forhold til fragtbrev.
- At materialerne stilles på den ønskede plads på byggepladsen.
- At byggepladsen aflukkes/aflåses forsvarligt.
- At vagten minimerer risikoen for brand eller andre ulykker.
- At der udføres ind- og udgangskontrol af ansatte.
- At der altid er en der kan træde til med hjælp af førstehjælp.

Fast vagt

Albertslund Vagt tilbyder vagtpersonale, som kan tilknyttes din virksomhed fast, eller når I har behov for det. Vælger du en fast vagt til din virksomhed, oplever du en stor grad af tryghed.

Med ordningen får du/I en fast vagt:
- Der er til stede enten i dag-, aften-, eller nattetimerne (både i- og udenfor arbejdstiderne).
- Der med sin synlighed virker præventiv.
- Der giver en sikkerhed for, at der ikke opstår uønskede situationer.
- Der kan give førstehjælp – og betjene hjertestarter, hvis det måtte være nødvendigt.
- Der kan hjælpe til med mange forskellige praktiske opgaver, samt forefaldende arbejde, så som: Forsendelse af breve og pakker, fylde papir på kopimaskiner, lave gæste- og adgangskort, servicere gæster m.m.

Receptionist-vagt

En receptionist-vagt fra Albertslund Vagt løser mange forskellige opgaver. Receptionist-vagten har både øje for virksomhedens sikkerhed, men også for praktiske serviceopgaver. En receptionist-vagt kan løse opgaver, såsom at besvare telefonopkald, tage imod gæster, bestille transport, udstede gæstekort, ordne post, hente og bringe gæster til og fra lufthavn, hotel og lignende.

Receptionist-vagten kan også hjælpe til ved sikkerhedsmæssige opgaver, såsom ved brandbekæmpelse og til at yde førstehjælp.

Har din virksomhed andre ønsker eller behov, så kontakt os gerne. Vi er altid åbne for forslag.